Εκτελεστική Επιτροπή Συνδέσμου

Πρόεδρος:Τσαπραζλής Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος:Ρήγας Ηλίας
Γεν. Γραμματέας:Νικολάου Γεώργιος
Ταμίας:Αποστολόπουλος Δημήτριος
Μέλη:Κουκούλης Σπυρίδων,
Παπανικολάου Απόστολος,
Πούλος Δημήτριος,
Σταυρογιάνης Δημήτριος,
Τσίγκας Νικόλαος

RSS
Follow by Email